AUDIT ENERGETIC ÎN INDUSTRIE

Total Energy Solutions SRL vă oferă servicii de audit şi bilanţuri energetice profesioniste la preţuri avantajoase, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare. Serviciile noastre au ca obiectiv identificarea soluţiilor optime şi a măsurilor concrete de eficienţă energetică. În acest sens, firma noastră desfăşoară următoarele activităţi specifice:
 • • măsurători electrice şi neelectrice cu aparatură modernă de specialitate;
 • • analiza proceselor industriale din punct de vedere energetic;
 • • determinarea randamentului şi a eficienţei globale de utilizare a energiei în instalaţiile energetice şi în procesele de producţie;
 • • întocmirea bilanţurilor energetice reale (electroenergetic, termoenergetic şi/sau complex);
 • • analiza bilanţurilor reale şi prezentarea concluziilor;
 • • stabilirea planului de măsuri de eficienţă energetică pe baza rezultatelor din analiza bilanţului real;
 • • elaborarea bilanţului energetic optimizat şi determinarea indicatorilor energetici;
 • • estimarea valorii investiţiilor necesare, estimarea duratei de recuperare a acestora şi aprecierea eficienţei economice;
 • • evaluarea impactului asupra mediului.
 • Firma noastră elaborează audituri şi bilanţuri energetice pentru toată gamă de agenţi economici, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate de aceştia, precum şi de scopul şi obiectivele pentru care se solicită auditul energetic:
 • • bilanţuri de proiect, de omologare sau bilanţuri de verificare şi certificare a eficienţei energetice de proiect în urma lucrărilor de reabilitare, modernizare şi/sau retehnologizare;
 • • bilanţuri de verificare şi stabilire a nivelului pierderilor de energie termică în reţelele de termoficare pentru operatorii tip SACET (Serviciu de alimentare centralizat cu energie termică), în vederea elaborării documentaţiei specifice de fundamentare a preţului de furnizare a energiei termice pentru autoritatea competentă (ANRSC);
 • • bilanţuri energetice complexe, pentru agenţii economici industriali cu capital de stat sau privat, ca instrument util în fundamentarea strategiilor de management energetic la nivelul conducerii.

Serviciile noastre principale

Audit energetic in industrie

Total Energy Solutions vă oferă servicii de audit și bilanțuri energetice profesioniste la prețuri avantajoase, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare. Serviciile noastre [...]

Audit energetic pentru cladiri

Auditul energetic al unei clădiri este o analiză efectuată de un auditor energetic autorizat în acest sens care determină principalele caracteristici energetice ale construcției și propune măsuri [...]

Management energetic

Firma noastră oferă servicii de management energetic modern conform reglementărilor ANRE aflate în vigoare. Agenții economici aflați sub incidența articolului 3, alin. (1), lit. c) din OG nr.22/2008 [...]