AUDIT ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

Auditul energetic al unei clădiri este o analiză efectuată de un auditor energetic autorizat în acest sens care determină principalele caracteristici energetice ale construcţiei şi propune măsuri de reabilitare şi modernizare energetică, garantând o investiţie eficientă cu un raport preţ/calitate foarte bun.
  • • Certificatul energetic atestă eficienţă energetică a clădirii, încadrează clădirea în clase de performanţă energetică şi de mediu şi acordă locuinţei o notă energetică pe o scală energetică de la A la G şi sistemul de notare de la 1 la 100.
  • • Oferă cumpărătorului informaţii privind consumul real de energie, respectiv valoarea estimată a cheltuielilor lunare de întreţinere şi a costurilor de investiţie necesare pentru a readuce clădirea sau locuinţa la “parametri optimi”.
  • • Totodată, auditul energetic oferă posibilitatea unei determinări mai exacte a valorii clădirii/locuinţei în sensul că preţul celor cu o notă energetică mai mare va creşte întrucât sunt mai uşor de întreţinut, spre deosebire de cele cu eficienţă energetică scăzută.
  • • Este întocmit de către auditori energetici autorizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este valabil 10 ani.
  • • Obligativitatea este prevăzută de Legea nr. 372 / 2005
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi.

Serviciile noastre principale

Audit energetic in industrie

Total Energy Solutions v? ofer? servicii de audit ?i bilan?uri energetice profesioniste la pre?uri avantajoase, cu respectarea tuturor reglement?rilor în vigoare. Serviciile noastre [...]

Audit energetic pentru cladiri

Auditul energetic al unei cl?diri este o analiz? efectuat? de un auditor energetic autorizat în acest sens care determin? principalele caracteristici energetice ale construc?iei ?i propune m?suri [...]

Management energetic

Firma noastr? ofer? servicii de management energetic modern conform reglement?rilor ANRE aflate în vigoare. Agen?ii economici afla?i sub inciden?a articolului 3, alin. (1), lit. c) din OG nr.22/2008 [...]