Competenta in servicii energetice

Piaţa serviciilor de consultanţă în domeniul eficienţei energetice a evoluat mult în ultimii ani, atât în sensul creşterii continue a cererii (prin acutizarea necesităţii de reducere a costurilor cu energia), cât şi în ceea ce priveşte oferta, prin creşterea numărului şi diversităţii furnizorilor de servicii de acest tip.
La fel ca orice altă piaţă însă, ea se supune unor mecanisme de monitorizare şi reglementare legislativă coordonate de Direcţia de Eficienţă Energetică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Conform ultimelor reglementări ANRE, elaborate în sensul definirii unui context clar de competenţe profesionale şi de conduită a auditorilor energetici, furnizorii de servicii din domeniul bilanţurilor energetice nu pot avea alte relaţii economice sau comerciale cu beneficiarii unor astfel de servicii. În acest sens, Total Energy Solutions vine în întâmpinarea tuturor consumatorilor de energie, care se supun reglementărilor ANRE, cu o ofertă de servicii completă, corectă şi profesionistă, care să poată rezolva în totalitate problemele legate de orice posibilă incompatibilitate sau de conflict de interese care pot afecta raporturile şi relaţiile cu autoritatea de reglementare (ANRE).

Serviciile noastre principale

Audit energetic in industrie

Total Energy Solutions vă oferă servicii de audit și bilanțuri energetice profesioniste la prețuri avantajoase, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare. Serviciile noastre [...]

Audit energetic pentru cladiri

Auditul energetic al unei clădiri este o analiză efectuată de un auditor energetic autorizat în acest sens care determină principalele caracteristici energetice ale construcției și propune măsuri [...]

Management energetic

Firma noastră oferă servicii de management energetic modern conform reglementărilor ANRE aflate în vigoare. Agenții economici aflați sub incidența articolului 3, alin. (1), lit. c) din OG nr.22/2008 [...]