Management energetic pentru industrie

Firma noastră oferă servicii de management energetic modern conform reglementărilor ANRE aflate în vigoare. Agenţii economici aflaţi sub incidenţa articolului 9, alin. (1), (2), (3) şi (4) din Legea nr. 121/2014, legea privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 160/2016), pot beneficia de serviciile noastre în baza unui contract de management energetic, adaptat necesităţilor beneficiarului. Serviciile de management energetic oferite de firma noastră asigură realizarea următoarelor activităţi principale:
  • • Monitorizarea consumurilor tuturor formelor de energie primară şi secundară;
  • • Completarea Declarației de consum de energie și a Chestionarului de analiză energetică a consumatorului, semnarea și transmiterea acestuia către autoritatea competentă;
  • • Întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienţei energetice care include măsuri pe termen scurt, mediu şi lung, conform conținutului cadru publicat de autoritatea competentă;
  • • Verificarea, analiza şi clasificarea rezultatelor obţinute în urma aplicării programelor de eficienţă energetică;
  • • Alte activităţi specifice raporturilor dintre agenţii economici şi autorităţile de reglementare.

Serviciile noastre principale

Audit energetic in industrie

Total Energy Solutions vă oferă servicii de audit și bilanțuri energetice profesioniste la prețuri avantajoase, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare. Serviciile noastre [...]

Audit energetic pentru cladiri

Auditul energetic al unei clădiri este o analiză efectuată de un auditor energetic autorizat în acest sens care determină principalele caracteristici energetice ale construcției și propune măsuri [...]

Management energetic

Firma noastră oferă servicii de management energetic modern conform reglementărilor ANRE aflate în vigoare. Agenții economici aflați sub incidența articolului 3, alin. (1), lit. c) din OG nr.22/2008 [...]