Management energetic pentru localități (nou)

Total Energy Solutions SRL oferă servicii de management energetic autorizat pentru autoritățile administrației publice locale din localități cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori, conform prevederilor art. 9., alin (13) din Legea nr. 121/2014. Serviciile de management energetic pentru localități includ elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE), în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienţă Energetică din cadrul ANRE, conform art. 9., alin (14) din Legea nr. 121/2014.
De asemenea, oferim suport și consultanță pentru întocmirea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice și pentru autoritățile administrației publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori, conform prevederilor art. 9., alin (12) din Legea nr. 121/2014.

Serviciile noastre principale

Audit energetic in industrie

Total Energy Solutions vă oferă servicii de audit și bilanțuri energetice profesioniste la prețuri avantajoase, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare. Serviciile noastre [...]

Audit energetic pentru cladiri

Auditul energetic al unei clădiri este o analiză efectuată de un auditor energetic autorizat în acest sens care determină principalele caracteristici energetice ale construcției și propune măsuri [...]

Management energetic

Firma noastră oferă servicii de management energetic modern conform reglementărilor ANRE aflate în vigoare. Agenții economici aflați sub incidența articolului 3, alin. (1), lit. c) din OG nr.22/2008 [...]