Servicii oferite

Total Energy Solutions oferă calitate şi profesionalism prin intermediul unei game diverse de servicii prestate.
Firma noastră ofera clienţilor un pachet complet de servicii şi activităţi integrate, atractiv şi flexibil, astfel încât să putem satisface cât mai multe din necesităţile partenerilor noştri legate de adaptarea la dinamica mecanismelor pieţii energetice actuale.
În acest scop, pe baza experienţei personale a membrilor colectivului nostru de experţi şi a partenerilor, TES vă oferă servicii multidisciplinare în următoarele domenii de activitate:
   • audit şi management energetic industrial, conform reglementărilor ANRE în vigoare;
   • audit energetic pentru clădiri;
   • activităţi de măsurători, testare şi analiză tehnică în domeniul energetic;
   • cercetare-dezvoltare în inginerie energetică;
   • formare profesională şi învăţământ secundar, tehnic şi profesional;
   • activităţi de organizare a târgurilor, expoziţiilor şi congreselor de specialitate;
   • consultanţă pentru afaceri şi management în sectorul energetic;
   • alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice.

Serviciile noastre principale

Audit energetic in industrie

Total Energy Solutions vă oferă servicii de audit și bilanțuri energetice profesioniste la prețuri avantajoase, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare. Serviciile noastre [...]

Audit energetic pentru cladiri

Auditul energetic al unei clădiri este o analiză efectuată de un auditor energetic autorizat în acest sens care determină principalele caracteristici energetice ale construcției și propune măsuri [...]

Management energetic

Firma noastră oferă servicii de management energetic modern conform reglementărilor ANRE aflate în vigoare. Agenții economici aflați sub incidența articolului 3, alin. (1), lit. c) din OG nr.22/2008 [...]