Management energetic industrial

Oferim servicii de management energetic pentru industrie conform reglementărilor legale aflate în vigoare și necesităţilor clienţilor. Operatorii economici aflaţi sub incidenţa Legii 121/2014 privind eficienţa energetică pot beneficia de serviciile profesioniste oferite de noi.

Serviciile de management sunt furnizate în baza unui contract de prestări servicii, în acord cu priorităţile şi nevoile clientului, şi includ următoarele activităţi de bază:

Z

analiza consumurilor energetice din cadrul operatorului economic;

Z

identificarea sectoarelor de consum deficitare sau care prezintă potenţial de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

Z

completarea Declaraţiei de consum anual de energie şi a Chestionarului de analiză energetică a consumatorului;

Z

întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE), care include măsuri pe termen scurt, de tipul ”no-cost” sau cu costuri reduse, respectiv măsuri pe termen mediu şi lung, care necesită planificarea unor investiţii;

Z

stabilirea obiectivelor și a priorităţilor, cu identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice și economice şi a productivităţii proceselor tehnologice;

Z

alte activităţi specifice, necesare atât pentru elaborarea strategiilor proprii de management și eficienţă energetică, cât și în cadrul relaţiei cu autorităţile de reglementare.

De asemenea, putem oferi servicii diverse în cadrul contractelor de management energetic, de la verificări periodice ale rezistenţelor de contact din circuitele electrice de alimentare a consumatorilor și până la analize energetice diverse ale instalaţiilor beneficiarului, care nu au fost incluse în auditul energetic sau care prezintă anomalii în funcţionare.

Exemple de proiecte incluse în contractele de servicii de management energetic sunt: analiza termografică a clădirilor și halelor de producţie, măsurători de verificare a consumurilor unor echipamente necontorizate, determinarea pierderilor reale pe transformatoarele de putere, analiza oportunităţii recuperării căldurii reziduale ale unor procese industriale etc.