Management energetic pentru localități

În conformitate cu Art. 9, alin. (13) din Legea nr. 121 din 2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia:

s

să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani;

s

să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică sau juridică agreată în condiţiile legii.

Total Energy Solutions oferă servicii complete de management energetic pentru localităţi, inclusiv pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) pentru localităţile cu peste 5000 locuitori, fiind Societate Prestatoare de Servicii Energetice (SPSE) autorizată de ANRE în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Până în prezent, Total Energy Solutions SRL a elaborat Programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) sau Planuri de Acţiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) pentru 7 autorităţi publice locale din România, având în derulare mai multe contracte de servicii de management energetic sau consultanţă energetică, încheiate atât cu municipii reşedinţă de judeţ, cât și cu alte localităţi cu peste 20.000 de locuitori din ţară.

De asemenea, acordăm consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei și reglementărilor în vigoare referitoare la eficienţa energetică.

În cadrul serviciilor de management energetic oferite de noi pot fi realizate analize energetice ale obiectivelor sau instituţiilor aflate în subordinea sau administrarea autorităţilor locale, prin care se poate evalua eficienţa energetică generală a acestora și se pot propune direcţii de acţiune și măsuri concrete de îmbunătăţire a acesteia. Pornind de la rezultatele analizelor, se pot prioritiza investiţiile în proiecte de eficienţă energetică și se pot optimiza cheltuielile de la bugetul local.

În cadrul analizelor energetice a clădirilor sunt urmărite trei obiective principale, și anume:

Z

analiza surselor de producere a energiei termice și a instalaţiilor interioare de încălzire și apă caldă de consum ale obiectivului (inclusiv analiza gazelor de ardere evacuate la coș);

Z

analiza performanţelor energetice ale clădirii (anvelopă + elemente de tâmplărie exterioară), prin inspecţie termografică cu camera de termoviziune;

Z

analiza instalaţiilor de iluminat interior și a performanţelor acestora.